Menu

Về Willowglen

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, khả năng của Willowglen tiến xa hơn với hệ thống SCADA và các giải pháp liên quan. Chúng tôi không ngừng đổi mới các giải pháp tích hợp để đáp ứng một cách năng động và nhạy bén các mô hình kinh doanh cũng như các yêu cầu vận hành của khách hàng.

Chúng tôi nhận ra rằng sự tin cậy có từ sản phẩm và các giải pháp là yếu tố tiên quyết cho năng suất và sự ổn định cho công việc kinh doanh của khách hàng. Chính vì vậy, công việc vận hành của chúng tôi được thiết kế nhằm tối ưu thế mạnh của mình trong công việc nghiên cứu & phát triển, quản lý dự án, dịch vụ kỹ sư và duy trì bảo dưỡng để đem đến các giải pháp tốt nhất nhất cho khách hang.

 

 • 1986 - 1999
 • 2000 - Hiện Nay

1986 Dược thành lập tại
Singapore

 • 1995
 • 1997
 • 1998

1986 Dược thành lập tại
Singapore

 • 2002
 • 2008
 • 2010
 • 2013
 • 2014
 • 2017
 • Nghiên cứu & Phát triển
 • Quản lý dự án
 • Dịch vụ kỹ sư
 • Hỗ trợ bảo trì