Menu

Nước và nước thải

Xử lý nước thải

Dịch vụ:
Xử lý nước thải

Vị trí giám sát:
Các trạm bơm và thang máy

Hệ thống:
Hệ thống SCADA tích hợp

Chi tiết:
Hệ thống SCADA tích hợp bao gồm Thiết bị đầu cuối từ xa (RTUs) và Cổng kết nối hệ thống để theo dõi và kiểm soát các trạm bơm nước khác nhau, các thiết bị kiểm soát mùi (OCF), van xả, khoang van khí, van xả nước và dữ liệu từ các nhà máy tái chế nước. Tất cả đóng vai trò hỗ trợ các hoạt động với các hệ thống phụ trợ khác như Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) và Hệ thống Quản lý Nước.

Hệ thống SCADA tích hợp cho phép khách hàng quản lý tốt hơn việc sử dụng các hoạt động và tài nguyên mạng lưới nước. Thiết bị này cũng cung cấp thông tin hiệu quả cho việc lên kế hoạch và mở rộng các đường ống cống để phục vụ cho nhu cầu trong tương lai. Hệ thống hỗ trợ trung tâm điều khiển dự phòng, và cho phép hoạt động từ văn phòng từ xa.

Nước thô

Dịch vụ:
Nước thô

Vị trí giám sát:
Nhiều trạm bơm, cửa và các bể chứa

Hệ thống:
hệ thống SCADA

Details:
Hệ thống SCADA bao gồm Thiết bị điều khiển đầu cuối từ xa (RTUs) để giám sát và kiểm soát các trạm bơm, ao hồ, đập nước và cửa thủy triều. Nó cũng theo dõi lượng tiêu thụ năng lượng cho máy bơm và thiết bị truyền động cho các van và cửa.

Các hệ thống SCADA cho phép khách hàng quản lý tốt hơn việc thu gom nước thô và giảm sự đổ tràn. Hệ thống SCADA hỗ trợ các trung tâm điều khiển dự phòng và các phương tiện truyền thông dự phòng thông qua kênh thuê riêng và mạng không dây 3G.

Nước sinh hoạt

Dịch vụ:
Nước sinh hoạt

Vị trí giám sát:
Các công trình cấp nước khác nhau, nhà máy NEWater và nhà máy khử muối biển tạo nước ngọt.

Hệ thống:
Hệ thống SCADA tích hợp

Thông tin:
Hệ thống SCADA tích hợp bao gồm Thiết bị điều khiển đầu cuối từ xa (RTUs) và Các cổng mạng để theo dõi và kiểm soát các trạm bơm nước và bơm nước di động, bể chứa dịch vụ, nhà máy cấp nước, nhà máy lọc và dữ liệu SCADA của bên thứ ba từ Trung tâm điều khiển. Thiết bị cũng trao đổi dữ liệu hoạt động với các hệ thống phụ trợ khác như hệ thống giám sát chất lượng nước, hệ thống mô hình thủy văn và hệ thống quản lý nước.

Các hệ thống SCADA tích hợp cho phép khách hàng quản lý tốt hơn hoạt động của mạng lưới cấp nước và các nguồn lực. Hệ thống hỗ trợ các trung tâm điều khiển dự phòng và các phương tiện truyền thông dự phòng thông qua đường thuê và UHF Radio hoặc mạng không dây 3G.