Menu

Dầu hoả và khí đốt

Hệ thống SCADA dùng cho khí Gas

Dịch vụ:
Mạng lưới đường ống ga

Vị trí giám sát:
Nhiều địa điểm

Hệ thống:
Hệ thống SCADA

Thông tin:
Willowglen đã được kí hợp đồng để nâng cấp hệ thống SCADA hiện có cho khách hàng của chúng tôi. Hợp đồng này bao gồm việc nâng cấp hệ thống SCADA hiện tại và phòng 540m2 phòng điều khiển hiện tại và khu văn phòng. Công việc đổi mới bao gồm thiết kế Ergonomic cho phòng điều khiển, Bàn Điều khiển Nghệ thuật, Tường Video của khối lập phương phía sau 50 "của hệ thống sắp xếp 3x4, truy cập CCTV và Bi-metric cho các khu vực cấm, hệ thống điều hòa không khí dự phòng cho phòng điều khiển và phòng máy chủ với FM200 Hệ thống bảo vệ và Hệ thống truyền động cho các khu vực văn phòng.

Hệ thống SCADA được nâng cấp để kết hợp các yếu tố về nhận dạng nhân tố con người phù hợp với Quản lý Tình huống Bất thường (ASM), EEMUA 191 và ISA 18.2 cho Quản lý Hệ thống Báo động và Bảo mật ISA 99 cho Hệ thống Tự động hoá và Điều khiển Công nghiệp. Điều này phù hợp với yêu cầu của khách hàng để đáp ứng được tiêu chuẩn ISO 27001 (2013).

Hệ thống máy tính giám sát đường dẫn Gas và khí lỏng

Dịch vụ:
Đường dẫn ga và khí lỏng và giám sát đường truyền máy tính

Vị trí giám sát:
Nam Mỹ

Hệ thống:
Hệ thống SCADA doanh nghiệp

Thông tin:
Hệ thống SCADA của doanh nghiệp dung cho chất lỏng và đường ống dẫn khí. Cung cấp giám sát SCADA của Tank SCADA, Kiểm soát quá trình và tự động hóa nhà máy, giám sát áp suất và dòng chảy cho đường ống dẫn khí, kiểm tra khí gas và lưu lượng máy tính và giám sát trạm truyền tải và phân phối khí.

Đường ống dẫn và phân phối khí Gas

Dịch vụ::
Đường ống dẫn và đường ống phân phối khí

Vị trí giám sát:
Slovenia

Hệ thống:
Hệ thống tích hợp SCADA và hệ thống giám sát bằng Video

Thông tin:
Hệ thống SCADA tích hợp với Hệ thống giám sát Video không chỉ cung cấp giám sát và kiểm soát các đường ống dẫn khí đốt cho Slovenia kéo dài hơn 500km mà còn đảm bảo an ninh. Các thiết bị RTUs được trang bị các tính năng truyền hình trực tuyến cung cấp giám sát video 24 giờ. Việc giám sát bằng video đóng vai trò ngăn chặn sự phá hoại, xâm phạm và trộm cắp các trang web không người điều khiển. Nó cũng cung cấp phản hồi trực quan về các vấn đề cho các kỹ sư bảo trì trước khi triển khai nhân lực. Hệ thống cũng có thể thông báo cho nhân viên hiện trường thông qua dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) về các sự kiện quan trọng.