Menu

Điện

Hệ thống quản lý phân phối năng lượng

Dịch vụ:
Hệ thống quản lý và phân phối năng lượng

Vị trí giám sát:
Các trạm biến áp và truyền tải

Hệ thống:
Hệ thống SCADA

Thông tin:
Hệ thống triển khai trên 800 Thiết bị đầu cuối Từ xa (Remote Terminal Units - RTUs) cho Các Trạm Phân phối và hơn 100 RTUs cho Các Trạm Truyền.

Hệ thống giám sát tình trạng và báo động lỗi của bộ ngắt mạch, bộ phận cách ly, biến áp và thiết bị phụ. Thiết bị cũng có các chốt và chức năng trình tự để điều khiển từ xa các bộ phận ngắt mạch và hoạt động của máy phát điện.

Hệ thống tích hợp an ninh

Dịch vụ:
Hệ thông tích hợp an ninh

Vị trí giám sát:
Các trạm biến áp khác nhau

Hệ thống:
Hệ thống quản lý an ninh tích hợp(ISMS)

Thông tin:
ISMS được triển khai trong năm 2004. Hệ thống giám sát video tích hợp hệ thống (CCTV), Hệ thống phát hiện xâm nhập Fence (FIDS), Hệ thống Thông báo Công khai (PA) và Hệ thống Kiểm soát Truy cập Tòa nhà (BACS). Nó cung cấp cho người sử dụng một giao diện phổ biến để giám sát từ xa và kiểm soát truy cập an ninh cho tất cả các Sub-stations.

Đến nay đã có hơn 4000 máy ảnh được cài đặt, 1500 cửa kiểm soát truy cập và hơn 29km của FIDS được lắp đặt. ISMS cung cấp một phương pháp tiếp cận toàn diện về an ninh giảm thiểu tác động đối với các sự cố và đáp ứng tốt hơn sự kiện.